Nyheter

Antalet ansökning om hjälp för rehabilitering har ökat med 52% mot förra året.

Vi har än så länge klarat att bevilja alla som sökt och uppfyllt våra ansökningskrav rehabiliteringsvistelser även under detta år men trycket ökar.

Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätt ge alla som har behov av den viktiga rehabiliteringen som behövs för att kunna komma tillbaka efter en lång och besvärlig sjukdomsperiod.

Curo har inga långa väntetider på att ge besked på en ansökan. Delar av styrelsen träffas två gånger i månaden för att gå igenom alla inkomna ansökningar. Blir ansökan beviljad så behöver du inte vänta flera månader på att få åka på rehabilitering. Du behöver inte heller betala en medlemsavgift för att få möjligheten att få ett bidrag, vi anser det vara fel att den som är sjuk ska betala för möjligheten till hjälp. Behovet av hjälp är stort.

Curo är en av få föreningar som inte fonderar insamlade medel. Vi anser att det som samlas in ska användas så snart som möjligt. Behovet finns NU!

Curo ber om ditt stöd för att vi ska kunna ge de cancerdrabbade den eftervård de så väl behöver och som samhället allt mindre tar hänsyn och ansvar för.

Vi har nu sammanställt alla inkomna förslag på vilka bilder som ska pryda vår Jubileumsalmanacka 2020.

Vinnare i vår lilla tävling är:

Anna W från Gustavsberg

Arne J från Göteborg

Margareta D från Nyköping

Grattis och stort tack för er hjälp och medverkan.

Almanackan är nu under uppbyggnad och kommer att kunna skickas ut till våra bidragsgivare från mitt september.

Sjukdomen och biverkningarna av den kraftfulla medicineringen syns inte alltid utanpå. Flera landsting har nu beslutat att patienter med Kronisk cancer bara är berättigad till en rehabiliteringsvistelse under sin livstid. Många försöker snabbt återgå till arbetet men biverkningarna sätter ibland stopp och man tvingas åter in i långa sjukskrivningar.                      Behovet av rehabilitering är stort.
Till skillnad mot andra cancerföreningar som nu minskar sin hjälp till denna patientgrupp så behåller vi möjligheten att kunna bli beviljad rehabilitering upp till tre gånger.