Nyheter

Curo har under 2015 gjort följande beslut gällande inkomna ansökningar till föreningen. 92 % av totalt antalet inkommande ansökningar beviljades.

2 % Har redan blivit beviljade tre gånger vilket är maxantal och fått avslag.

3 % Har för haft för höga inkomster och därför fått avslag på sin ansökan.

1 % Har returnerats för att ansökan inte varit komplett och därefter inte återkommit till oss med komplettering.

2 % Har av olika anledningar fått avslag på sin ansökan.

Till exempel för att vi inte ger bidrag på det sätt de önskat, ansökan om pengar till forskningsprojekt, inte berättigade till bidrag då de inte är cancerdrabbade.

Stort tack för alla fina bidrag till förmån för de cancerdrabbade. Vi är nu inne på vårt 23:e år. Curo fonderar inga medel utan använder de inkomna bidragen så skyndsamt som möjligt. Vi anser behoven ute i samhället är så stora att det inte är försvarbart att fondera medel för avkastningens skull. Att spekulera med bidragsgivarnas pengar på aktie eller fondmarknader är inte förenligt med föreningens syn på hur man förvaltar inkomna medel.

Jag vill framföra ett innerligt stort varmt tack för det bidrag jag fått av er och som gett mig möjlighet att få ett avbrott från min sjukdom och under några dagar kunnat byta fokus från läkarbesök, undersökningar, smärtor och allt vad som hör min cancerdiagnos till. Jag kom i fredags hem från en skön avkopplande vistelse på 6 dagar på Varbergs kusthotell där tankarna i min hjärna inte bara handlade om planering inför kommande undersökningar och operation. Jag fick möjlighet att fokusera på välmående, mindre smärtor och att koppla av.

Detta har gjort mig mycket gott och jag är så tacksam!

Vänliga hälsningar Annika